Welkom bij Sociëteit "De Vereeniging"

Sociëteit “De Vereeniging” is een gezelligheidsvereniging voor uitsluitend leden van het mannelijk geslacht. Opgericht in 1869 met als doel “onder Utrecht’s inwoners uit den beschaafden stand een nuttigen en gezelligen omgang te bevorderen.” Anderhalve eeuw later is dit motto nog altijd springlevend en telt de bloeiende sociëteit ruim 350 leden.

De sociëteit bezit het statige pand aan de Mariaplaats 14 in Utrecht. Op de maandagavonden kun je daar terecht voor een borrel met aansluitend een traditionele ‘heerenmaaltijd’, die regelmatig wordt opgeluisterd met inspirerende gastsprekers of muziek. De donderdagavonden zijn informeler; in onze besloten bar praten we bij en maken we plannen voor onze genootschappen. Zo zijn er genootschappen voor buitensporten zoals golf, zeilen of rally rijden, maar ook whisky en wijnen proeven, koken tot literatuur en de kunsten. Ook kunnen leden zelf nieuwe gezelschappen oprichten.

Kennismaken?

Heb je interesse? Vul het aanmeldformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. We heten je nu al welkom!

Jan van Dijkhuizen, Voorzitter

Ingang Sociëteit

Nieuws

Nieuwsoverzicht
dinsdag 20 februari 2018
Nationaal Militair Museum & Korea oorlog
Afgelopen maandag, 19 febr. 2018, kwamen ruim vijftig leden bijeen voor ... Meer+
woensdag 24 januari 2018
Respect voor Kuzu
Het hol van de leeuw is wellicht ietwat overdreven, maar Tunahan Kuzu, ... Meer+
maandag 16 oktober 2017
Excursie Amsterdam - Museum Van Loon en Kon. IGC
Op donderdagmiddag 12 oktober wandelden een twintigtal Utrechtse heertjes ... Meer+
donderdag 28 september 2017
Kindermishandeling gaat ons allen aan
Op maandag 18 september was dr. Joke Meulmeester, vertrouwensarts bij ... Meer+
dinsdag 12 september 2017
Open Monumentendag aan de Mariaplaats
Zaterdag 9 september was het Open Monumentendag en ook sociëteit “De Vereeniging” ... Meer+

Genootschappen binnen onze sociëteit

Binnen onze sociëteit bestaan verscheidene genootschappen, elk met hun eigen doelstellingen en activiteiten.

Biljartgenootschap "De Quorte Queue"
Ooit beheersten biljarttafels de Grote Zaal van “De Vereeniging”. Maar ook nu kan er nog in sociëteitsverband gebiljart worden. Genootschap De Quorte Queue komt tweewekelijks op donderdag bijeen en verwelkomt alle leden ongeacht hun niveau. Plezier in het spel is voldoende.

Voor degenen die hun niveau willen verbeteren organiseert De Quorte Queue ieder jaar een cursus voor beginners onder leiding van een professionele biljartleraar. Maar zoals bij alle activiteiten binnen “De Vereeniging” geldt ook hier: het plezier staat voorop.
Boekengenootschap "The Pickwick Papers"
Tijdens de bijeenkomsten van The Pickwick Papers gaan we gezamenlijk in op diverse aspecten van het boek dat op de agenda staat: Wat weten we van de tijd waarin het boek zich afspeelt? Waar speelt het zich af en is dat belangrijk? Wat is het thema van het boek? Kunnen we een relatie ontdekken tussen de stijl en de tijd of het thema? Is het verhaal op een bepaalde manier gestructureerd? Dat zijn voorbeelden van vragen die kunnen langskomen. Maar we kunnen ook dieper ingaan op de achtergronden van de auteur, de kring waar hij of zij deel van uitmaakt(e) of op relaties met andere boeken van dit genre. Soms kan het leuk zijn om de auteur zelf uit te nodigen, of om een boek te bespreken van een Spreker die op een Maandagavond is langsgekomen. Aan het einde van iedere bijeenkomst kiezen we de titel van het boek voor de volgende bijeenkomst. Daardoor hebben we allemaal genoeg tijd om het boek aan te schaffen (lenen) en te lezen. Degene die een titel heeft voorgedragen zal beginnen met te vertellen waarom hij het boek had uitgekozen. De titel van ons nieuwe genootschap verwijst naar de beroemde roman van Charles Dickens uit 1836. Daarin wordt op komische wijze verhaald over de lotgevallen van de leden van de Pickwick Club.
Bridgegenootschap "Heeren vragen"
Het aardige van bridge is dat je het je hele leven kunt blijven doen. En het plezier hoeft niet afhankelijk te zijn van het niveau waarop het wordt gespeeld. Bridge is dus een spel dat prima binnen “De Vereeniging” past. Al jaren wordt er meer of minder frequent door verschillende leden in sociëteitsverband gebridged. Sinds september 2011 is er op een donderdag een vaste bridgeavond in de maand en wordt er gespeeld in de inauguratiezaal. Er is plaats voor maximaal 12 tafels. Verschillende bridgers binnen de gelederen van “De Vereeniging” zijn graag bereid de beginselen van het spel aan geïnteresseerde leden bij te brengen. Dit vindt meestal plaats op maandagavonden vóór borrel en diner. Tijdstip, voorwaarden en andere details van het bridgegebeuren zullen via de activiteitenkalender bekend gemaakt worden.
De langhste slaghe
“De Langhste Slaghe” is het grootste genootschap binnen onze sociëteit. Jaarlijks organiseert “De Langhste Slaghe” in de zomermaanden de traditionele sociëteitsgolfdag op een fraaie baan met uitdagende holes. Hier wordt gestreden om mooie prijzen en de Golfwisseltrofee voor de winnaar. Alle leden van onze sociëteit, met een handicap (maximaal exact hcp 54), kunnen hieraan deelnemen. Daarnaast spelen we jaarlijks om “De Dom Cup” de titanenstrijd tussen een team bestaande uit leden uit de stad Utrecht en een team gevormd door leden wonend in “De Ommelanden”. Een matchplay wedstrijd op hoog niveau. Initiatieven tot een extra wedstrijd of gezamenlijke golfdag, worden graag beoordeeld en veelal gehonoreerd. Laat het weten. Meld je aan bij ons genootschap en vermeld zeker je actuele handicap. Golfen betekent voor leden van “De Langhste Slaghe” niet alleen lekker sporten, maar ook ontspanning, genieten van de mooie omgeving en natuurlijk gezelligheid tijdens - en vooral ook na - het golfen, op hole 19!
De Vergeten Oorlog
Dit genootschap stelt zich ten doel de "vergeten oorlog" in Korea breed onder de aandacht te brengen.
De Whisky Kist
Veel leden kunnen een goed glas single malt whisky zeer waarderen. Sinds het begin van 2015 actief op de Sociëteit. Het zal niet verbazen dat gezelligheid het hoogste doel van de Whisky Kist is.
De Zilveren Nap
De Zilveren Nap komt iedere tweede donderdag van de maand bijeen om op informele wijze (betaalbare) wijnen te proeven en beoordelen. Het belangrijkste doel is om gezamenlijk te genieten van een goed glas wijn, maar ook om meer te leren over de achtergronden van de geproefde wijnen. Naast de eigen informele bijeenkomst op de tweede donderdag organiseert de Zilveren Nap ook proeverijen en bezoeken aan wijnhuizen. De Zilveren Nap verwelkomt alle Heeren die een goed glas wijn kunnen waarderen. Diepgaande kennis van wijn is geen vereiste. Voor de Zilveren Nap geldt: Wijn verbroedert en daarom is iedere bijeenkomst weer een feest.
Genootschap "Gas ter Planck"
Het Genootschap Gas ter Planck is voor de leden die van klassieke en/of open auto’s houden het platform om samen een mooie, gezellige rit te rijden en elkaars mooie bolide te bewonderen. Elk jaar wordt omstreeks half april op zondag een tocht gereden. Tot nu toe altijd met (buiten)gewoon mooi weer. Het culinaire gedeelte wordt hierbij niet vergeten. Dat wordt op Heerenwaardige wijze ingevuld. Start ‘s morgens om ca. 9.00 uur, middagpauze met lunch en einde om ca. 20.00 uur na het diner. Toegelaten worden auto’s van vóór 1985 en open auto’s van alle bouwjaren. Per auto minstens één lid van de “Vereeniging”. Alleen Heeren (leden) en hun mannelijke gasten kunnen meedoen. Een routeboek en een schild op de auto worden beschikbaar gesteld, lunch en diner zijn geheel verzorgd. De datum van dit evenement wordt in februari aangekondigd middels emails, de Agenda en andere media van de Website. Inschrijven en betalen via de Website als “team” door het lid, of één van de leden (in geval meerdere leden in één team). Meedoen, ook als navigator of als passagier, voegt nog een topdag in het jaar toe. Alhoewel het een gezelligheidsrit is, wordt het team wat de instructies uit het routeboek het beste heeft uitgevoerd beloond met de wisseltrofee. Tevens wordt van het winnende team verwacht dat ze het volgende jaar dit evenement organiseren.
Heeren Schaakclub
Genootschap de Heeren Schaakclub bestaat uit schakers die de grondregels van het spel beheersen, maar soms al tien of twintig jaar niet meer gespeeld hebben. De Heerenschakers beschouwen zichzelf als huis-tuin-en-keuken-spelers die vooral schaken om de schoonheid van het spel, liefst met een glas binnen handbereik. De Heerenschakers komen bij elkaar wanneer de R in de maand is. Competitief als ze zijn moet er natuurlijk wel een winnaar uit de strijd komen. De winnaar is degene die de meeste partijen heeft gespeeld en/of de meeste punten heeft behaald. Genootschap de Heerenschakers staat dus open voor iedereen die plezier beleeft aan schaken.
Heerenzeilers
Sinds 2001 kent “De Vereeniging” ook een zeilclub. Doel was om ook eens buitenactiviteiten met een ietwat sportief karakter te organiseren. Dat is gelukt want al bijna tien jaar is het kampioenschap, meestal gehouden in juni, een groot succes, eerst op de eerste plas van Loosdrecht, tegenwoordig op de Zuwe bij Kortenhoef. Zeilen in sociëteitsverband is niet alleen weggelegd voor geoefende zeilers. Voorafgaand aan het Heeren Kampioenschap 2011, het lustrumjaar, zullen verschillende geoefende zeilers enkele weken hun kennis overdragen aan aankomende zeilers. Na de wedstrijd is er altijd voldoende gelegenheid voor een gezellig samenzijn tijdens de borrel en het buffet.
Het Kapittel
Sociëteit “De Vereeniging” is trots op de eigen geschiedenis en op het prachtige pand aan de Mariaplaats 14. Genootschap Het Kapittel koestert dit erfgoed. Het doet onderzoek naar de geschiedenis van de sociëteit, van het pand en de grond waarop het staat, en van de immuniteit Sinte Maria, kortom naar de plaats van pand en sociëteit in de Utrechtse geschiedenis.

Geregeld organiseert Het Kapittel rondleidingen langs of door plaatsen die, in de breedste zin, een rol spelen in de geschiedenis van “De Vereeniging” of van het pand. Ook worden regelmatig gastsprekers uitgenodigd.
HMC "Kort door de Bog"
Waar heeft een heer meer dan twee wielen voor nodig? In de Heeren Motor Club ‘Kort Door De Bog’ hebben zich leden verzameld met een passie voor voldoende pk’s op twee wielen. Heeren motorrijders in het bezit een motor van bijna welk merk dan ook (bij slechts enkele merken fronsen wij volstrekt arbitrair de wenkbrauwen), die deze passie te gelegener tijde in goed gezelschap willen delen zijn welkom om als lid toe te treden tot onze HMC. De enige MC in Nederland die voor zover ons bekend nog niet bij Justitie als potentiële criminele organisatie onder de loep ligt. De HMC organiseert tweemaal per jaar een roadtrip. In het voorjaar rijden we een ééndaagse rit in Nederland, beginnend op de Mariaplaats. Op de tweede roadtrip rijden we twee dagen en overnachten we in een naburig land, met gelegenheid voor een BBQ en alcoholicae. Naast deze twee ‘officiële’ ritten rijden de leden regelmatig spontaan samen op, wanneer de meteo té mooi is om waar te zijn of wanneer er zich een passend gelegenheidsreisdoel aandient. Tevens beoogt de HMC kennis, vaardigheid en veiligheid op de motorfiets voor de heeren motorrijders te bevorderen. Daartoe organiseert het bestuur een aantal activiteiten, zoals bijvoorbeeld: sleutelonderricht; voortgezette rij-opleiding; cursus veiligheid; bezoek musea; bezoek restauratie werkplaatsen; introductie motorracen onder leiding van instructeurs; bezoek aan importeurs; et al. Voorop staan rokend rubber en gezelligheid, bij gelegenheid zijn introducées van buiten en binnen de Vereeniging welkom met het oog op ledenwerving. Join the club!
Horloge genootschap
Het Horloge Genootschap is bedoeld voor mensen die een passie hebben voor horloges en een uurwerk niet zien om slechts de tijd op af te lezen, maar als een kunstwerk om de pols. Mensen die geboeid zijn door het verhaal achter een horloge en die de combinatie van eeuwenoude technieken en technische innovaties op waarde weten te schatten.
Het Horloge Genootschap zal een aantal malen per jaar een avond met spreker(s) organiseren en daarnaast zullen er bezoeken georganiseerd worden aan voor de horlogeliefhebber interessante instituten.
Sluit je aan bij het Horloge Genootschap want als lid heb je altijd voorrang bij de te organiseren activiteiten.
Juristentafel
De Juristentafel organiseert dinerbijeenkomsten waar een spreker wat dieper de juridische materie in kan gaan. Gericht op advocaten, notarissen en (bedrijfs)juristen. Waar mogelijk worden permanente educatiepunten aangevraagd bij de verschillende orden.
La Grande Loge
Creatieve leden hebben binnen “De Vereeniging” voldoende keus. Een van de genootschappen waar zij terecht kunnen is La Grande Loge. Bij veel leden vooral bekend als de fotoclub, biedt La Grande Loge veel meer. Het genootschap richt zich op fotografie, design en ontwerp. Wel is het zo dat het vooral de leden van La Grande Loge zijn die veel van de activiteiten van de sociëteit prachtig op beeld vastleggen.

Ook voor La Grande Loge geldt dat belangstelling en enthousiasme belangrijker zijn dan kennis of ervaring. Juist de wisselwerking tussen leden leidt tot nieuwe ideeën en creativiteit.
Netwerkclub 'Gentlemen's Agreement'
Gentlemen's Agreement stelt zich ten doel om op prettige wijze en in gestructureerde vorm kennissen en kennis te delen. Het gaat hierbij om het verkennen van elkaars netwerk en niet zozeer om met elkaar zaken te doen. Leden denken vanuit hun netwerk en ervaring op een betrouwbare en gezellige manier mee met elkaars inzichten en uitdagingen. De netwerkclub komt eens per maand bij elkaar op de derde donderdagavond achter de bar in een sessie van ruim een uur. Daarna is er volop gelegenheid om samen een borrel te drinken en te biljarten. De volgende dag gaan de leden enthousiast aan de slag met de nieuw verkregen kennis en verdiepen zich in de aan elkaar geleverde informatie. Aanvang 20:00
Pokerclub
Pokeren is een kaartspel met een lange geschiedenis, maar is met name de laatste jaren enorm populair geworden, ook binnen de sociëteit. Dat heeft geresulteerd in de Heeren Pokerclub. Doelstelling van dit genootschap is: "Het in vriendschappelijke kring kunnen beoefenen van het pokerspel en daarmee de gezelligheid binnen de Sociëteit bevorderen". De Heeren Pokerclub speelt “No limit Texas Hold'em” waarvan wel wordt gezegd: "It takes a minute to learn, but a lifetime to master". De Heeren Pokerclub komt regelmatig op donderdagen bijeen.
Toneelclub OVER-spel
Toneelclub OVER-spel is een nieuw, maar zeer enthousiast genootschap binnen “De Vereeniging”. OVER-spel heeft voor het eerst tijdens het spetterende galafeest bij het 28e lustrum in 2009 een toneelstuk ten tonele gebracht. Vlak daarna volgde nog een stuk tijdens de Lustrum-Heerenmaaltijd. De stukken van OVER-spel worden zonder al teveel pretenties geschreven, geregisseerd en gespeeld door enthousiaste leden, die veel plezier beleven aan de repetities en uitvoeringen. De ambitie is om elk jaar tijdens de Dies Natalis een voorstelling te produceren. Ook bestaan er inmiddels vergevorderde plannen voor een speelfilm. De benodigde expertise, maar vooral ook het enthousiasme is binnen de Sociëteit volop aanwezig.
Vlegels
Dit genootschap is opricht om de groep met leeftijd 50- meer te bewegen naar de Sociëteit te komen en meer potentiële heren met leeftijd 50- aan de sociëteit te verbinden. Wie herkent onderstaande niet (als je de 50 nog niet gepasseerd bent….) 1. Je zit volop in loopbaanontwikkeling; 2. Wellicht heb je opgroeiende kinderen en werkende partner; 3. Je wil zo nu en dan ook leuke informele activiteiten doen zonder een pak aan te hebben; 4. Je zakelijke en sociale agenda is al behoorlijk vol Het vlegel genootschap houdt zoveel mogelijk rekening met dit soort zaken en zorgt voor een balans tussen het werk/prive en de vereeniging Daarom hebben we de volgende doelstellingen geformuleerd: • Met gelijk gestemde in je spaarzame tijd leuke “ jongens” dingen doen • Meer aanwas “jongere leden door bij elke activiteit leeftijdsgenoot mee te nemen die nog geen lid zijn (voorwaarde) om zodoende hem kennis te laten maken met onze geliefde sociëteit. • Ongedwongen cultuur realiseren tijdens de activiteiten; • Vlegels krijgen alle ruimte om eigen leuke spannende “jongens” activiteiten te ondermenen leden meer bewegen richting andere activiteiten. De opzet Voor de vorm en inhoud van kiezen we het volgende:  Laatste donderdag van de maand;  Jasje zonder dasje;  Activiteit binnen of buiten de Soos;  Ieder lid neemt een gast mee, anders geen deelname;  Ieder jaar een vader/kind dag (in het weekend);  7 a 8 activiteiten per jaar;  Leeftijd 50 jaar of jonger. Leden die zich voor hun 50e hebben aangemeld, mogen lid blijven;  Qua eten easy bite: Lekker hapjes, eventueel buffet. Tijdstip, voorwaarden en andere details van het De vlegels zullen via de activiteitenkalender bekend gemaakt worden